Thứ 6, ngày 03/07/2020

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 2, tòa nhà 11 Tầng

Điện thoại: (+84) 208 3900 587

Điện thoại: (+84) 208 3855 710

Email: phongkehoachtaichinhdhydtn@tnmc.edu.vn

Website: http://khtc.tump.edu.vn

Facebook: