Thứ 5, ngày 19/05/2022

Công văn 1700/ĐHYD-KHTC ngày 17/12/2021

21/12/2021 10:09:48 - Lượt xem: 85

Công văn về việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022

Chi tiết

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2022

21/12/2021 10:06:08 - Lượt xem: 84

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2022

Chi tiết

Quyết định 2638/QĐ-ĐHYD ngày 14/12/2021

17/12/2021 17:06:17 - Lượt xem: 154

Quyết định 2638/QĐ-ĐHYD ngày 14/12/2021

Chi tiết

Quyết định số 1882/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2021

12/10/2021 15:43:08 - Lượt xem: 328

Quyết định số 1882/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2021

Chi tiết

Quy chế CTNB 2021

05/03/2021 10:41:15 - Lượt xem: 635

Quy chế CTNB 2021

Chi tiết

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021

05/03/2021 10:35:23 - Lượt xem: 189

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021 (ĐHTN)

Chi tiết

Hướng dẫn lập DT NSNN 2021

29/01/2021 13:16:54 - Lượt xem: 201

Chi tiết

Mẫu biểu Lập DTNSNN 2021

29/01/2021 13:15:22 - Lượt xem: 209

Mẫu biểu file Exel

Chi tiết

Thông tư HD Thuế TNCN (19/12/2019)

09/11/2020 09:14:06 - Lượt xem: 238

Thông tư HD Thuế TNCN 19/12/2019

Chi tiết

XD DTNSNN 2020

09/11/2020 09:09:15 - Lượt xem: 209

XD DTNSNN 2020

Chi tiết

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

09/11/2020 09:00:15 - Lượt xem: 406

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

Chi tiết

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020

20/07/2020 08:02:58 - Lượt xem: 540

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020

Chi tiết

Quyết định số 1898/QĐ-YD ngày 22/10/2019

25/10/2019 18:00:10 - Lượt xem: 641

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2019 - 2020 của các khóa từ năm thứ 1 đến năm thứ 6

Chi tiết

Quyết định số 1789/QĐ-YD ngày 03/10/2018

05/10/2018 07:36:17 - Lượt xem: 795

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2018 - 2019 của các khóa từ năm thứ 2 đến năm thứ 6

Chi tiết

Quyết định số 1788/QĐ-YD ngày 03/10/2018

05/10/2018 07:31:05 - Lượt xem: 739

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2018 - 2019 của các lớp năm thứ nhất.

Chi tiết