Thứ 3, ngày 07/12/2021

Quyết định số 1882/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2021

12/10/2021 15:43:08 - Lượt xem: 76

Quyết định số 1882/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2021

Chi tiết

Quy chế CTNB 2021

05/03/2021 10:41:15 - Lượt xem: 418

Quy chế CTNB 2021

Chi tiết

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021

05/03/2021 10:35:23 - Lượt xem: 121

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021 (ĐHTN)

Chi tiết

Hướng dẫn lập DT NSNN 2021

29/01/2021 13:16:54 - Lượt xem: 130

Chi tiết

Mẫu biểu Lập DTNSNN 2021

29/01/2021 13:15:22 - Lượt xem: 131

Mẫu biểu file Exel

Chi tiết

Thông tư HD Thuế TNCN (19/12/2019)

09/11/2020 09:14:06 - Lượt xem: 164

Thông tư HD Thuế TNCN 19/12/2019

Chi tiết

XD DTNSNN 2020

09/11/2020 09:09:15 - Lượt xem: 163

XD DTNSNN 2020

Chi tiết

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

09/11/2020 09:00:15 - Lượt xem: 299

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

Chi tiết

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020

20/07/2020 08:02:58 - Lượt xem: 434

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020

Chi tiết

Quyết định số 1898/QĐ-YD ngày 22/10/2019

25/10/2019 18:00:10 - Lượt xem: 544

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2019 - 2020 của các khóa từ năm thứ 1 đến năm thứ 6

Chi tiết

Quyết định số 1789/QĐ-YD ngày 03/10/2018

05/10/2018 07:36:17 - Lượt xem: 710

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2018 - 2019 của các khóa từ năm thứ 2 đến năm thứ 6

Chi tiết

Quyết định số 1788/QĐ-YD ngày 03/10/2018

05/10/2018 07:31:05 - Lượt xem: 680

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2018 - 2019 của các lớp năm thứ nhất.

Chi tiết

Quyết định số 1608/QĐ-YD ngày 10/09/2018

11/09/2018 17:10:32 - Lượt xem: 615

Quy định mức thu chi phí đào tạo Đại học đối với sinh viên Lào, Campuchia từ năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Quyết định số 1609/QĐ-YD ngày 10/09/2018

11/09/2018 17:02:40 - Lượt xem: 584

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2018 - 2019 của các khóa từ năm thứ 2 đến năm thứ 6

Chi tiết

Quyết định số 328/QĐ-YD ngày 08/03/2018

19/03/2018 08:28:42 - Lượt xem: 684

QĐ v/v ban hành Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần khóa học 2018 - 2020

Chi tiết