Thứ 3, ngày 21/03/2023

Thông báo thanh quyết toán thu, chi năm 2022

13/03/2023 14:17:18 - Lượt xem: 6

Thông báo thanh quyết toán thu, chi năm 2022

Chi tiết

Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2021-2022

13/12/2021 15:37:03 - Lượt xem: 706

Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2021-2022

Chi tiết

Thông báo về việc thu các khoản nhập trường năm học 2021-2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

12/10/2021 15:37:13 - Lượt xem: 617

Thông báo về việc thu các khoản nhập trường năm học 2021-2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Chi tiết

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

09/11/2020 09:02:21 - Lượt xem: 626

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

Chi tiết

Thông báo sô 1478/TB_ĐHYD ngày 17/12/2019

17/12/2019 03:27:05 - Lượt xem: 745

Thời gian trả tiền miễn, giảm học phí của kỳ II năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Bảng tính miễn giảm học phí kỳ 1/2019/2020 (Dự thảo)

10/12/2019 00:55:18 - Lượt xem: 2840

Bảng tính miễn giảm học phí kỳ 1/2019/2020 (Dự thảo)

Chi tiết

Thông báo sô 962/TB_ĐHYD ngày 19/08/2019

19/08/2019 14:58:27 - Lượt xem: 639

Thông báo về thời gian hoàn trả tiền miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 418/TB-ĐHYD ngày 12 tháng 4 năm 2019

12/04/2019 15:03:38 - Lượt xem: 701

V/v Ủy quyền quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Chi tiết

Thông báo số 162/TB-ĐHYD ngày 23 tháng 01 năm 2019

24/01/2019 14:41:41 - Lượt xem: 678

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2018

Chi tiết

Thông báo số 1299/TB-ĐHYD ngày 12/12/2018

12/12/2018 09:53:24 - Lượt xem: 589

Thông báo v/v Đăng ký gảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Chi tiết

Thông báo số 906/TB-ĐHYD ngày 10/9/2018

11/09/2018 15:32:08 - Lượt xem: 718

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 406/TB-ĐHYD ngày 26/4/2018

26/04/2018 14:40:46 - Lượt xem: 800

V/v triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax)

Chi tiết

Thông báo số 40/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2018

27/02/2018 13:48:38 - Lượt xem: 729

Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm học phí lần 1 của kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 167/TB-ĐHYD ngày 26 tháng 01 năm 2018

01/02/2018 11:03:39 - Lượt xem: 760

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2017

Chi tiết

Công văn số 1036/CV-ĐHYD ngày 04/12/2017

05/12/2017 11:09:29 - Lượt xem: 1127

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017

Chi tiết