Quy định mức thu chi phí đào tạo Đại học đối với sinh viên Lào, Campuchia từ năm học 2018 - 2019